L'eliminaciò del racisme i la xenofòbia mitjancant la defensa del principi de no discriminació per raó de nacionalitat i la seva interpretació judicial. Una repassada per la jurisprudència del Tribunal Europeu de Drets Humans

Repositorio Dspace/Manakin

L'eliminaciò del racisme i la xenofòbia mitjancant la defensa del principi de no discriminació per raó de nacionalitat i la seva interpretació judicial. Una repassada per la jurisprudència del Tribunal Europeu de Drets Humans

Mostrar el registro completo del ítem

Título: L'eliminaciò del racisme i la xenofòbia mitjancant la defensa del principi de no discriminació per raó de nacionalitat i la seva interpretació judicial. Una repassada per la jurisprudència del Tribunal Europeu de Drets Humans
Autor: Álvarez Rodríguez, Aurelia
Facultad/Centro: Facultad de Derecho
Area de conocimiento: Derecho Internacional Privado
Resumen: La promoció de la igualtat de tracte i no discriminació de les persones per origen racial o ètnic implica l'eradicació del racisme i la xenofòbia. Encara que les normes tant internes com internacionals actualment aprovades que intenten la seva eliminació són bastantes, hem de partir de les respostes donades a nivell normatiu tant en àmbit intern, és a dir en l'ordenament jurídic espanyol, com en l'àmbit internacional, normativa internacional i normativa comunitària; no obstant això, en aquest treball ens preocupa fonamentalment la seva interpretació per les autoritats judicials. Per això, a continuació, després d'una introducció succinta als textos legals, bàsicament ens centrarem en les respostes donades sobretot pel Tribunal Europeu de Drets Humans – d'ara endavant TEDH-.
Datos: Seminari: El racisme i la xenofòbia a les societats democràtiques: manifestacions i eines per combatre-les, Octubre, 2008, Barcelona, España
URI: http://hdl.handle.net/10612/2253
Fecha: 2008-10-18
Tipo: info:eu-repo/semantics/conferenceObject
subtipo: info:eu-repo/semantics/lecture
Materia: Derecho Internacional Privado
Palabras clave: Racismo
Xenofòbia
Tribunal Europeo de Derechos Humanos
Derechos de acceso: info:eu-repo/semantics/openAccess
Exportar referencia a Refworks:


Ficheros en el ítem

Ficheros Tamaño Formato Ver
Aurelia.pdf 301.1Kb PDF Ver/Abrir

Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)

Mostrar el registro completo del ítem

Buscar en BULERIA


Búsqueda avanzada

Listar

Mi cuenta

Estadísticas